onsdag 22. mars 2017


                                                                               Søppel-hva har vi gjort? vi har plukket søppel

-hvor har vi vært? vi har vært på skolens området

-hvor mye søppel? sju sekker med søppel eller mer

-hva gjorde vi med det? vi sortere det i esker

-hva ble utfallet/resultatet? vi kjørte opp søppelet på dynga og kastet det? vi fant ut at det er viktig å sortere

- eventuelle tanker rundt "funnene"
jeg tenker at det er sløft og ekkelt, altså det er jo ikke bra med så mye søppel i naturen eller på gaten


1 kommentar: